Hoşgeldiniz
Seyir Planı-1 (SP-1) Raporları Gemi Trafik Hizmetleri (GTH)

SEYİR PLANI 1 (SP1) HİZMETİ E-DEVLET’DE HİZMETE GİRMİŞTİR SEYİR PANI 1 (SP1) BİLDİRİMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR Orjinal Link; https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/AnnouncementDetail/45/SEYIR-PLANI-1-(SP1)-HIZMETI-EDEVLET-DE-HIZMETE-GIRMISTIR +++ GEMİ ACENTELERİNE SP1 RAPORLARININ E-POSTA İLE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere Türk Boğazlarından geçecek gemilerin bildirimi için Seyir Planı-1 (SP-1) raporları Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezlerine faks yoluyla gönderilmektedir. Bu bildirimin, ileride e-imza uygulaması ile […]

Bow Thruster – Römorkor ve Çekme Kuvveti

Limanlar Yönetmeliği   (6) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici pervanelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiştir. Ancak, itici pervanelerin etkisini arttıran özellikli bir dümen sistemi ile donatıldığı, yetkilendirilmiş klas kuruluşunca tespit edilen gemi ve deniz araçlarında söz konusu dümen sisteminin sağladığı ilave güç, itici pervanelerin toplam gücüne eklenir ve ortaya çıkan değer esas alınır. Ayrıca […]

Gemi Adamları

GASM : Gemi Adamaları Sınav Merkezi GOSS : GemiAdamları Online Sınav Sistemi Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi, Ankaradan, SefaKöy/İstanbula taşındı(02.01.2017). “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2017 tarihli ve E.98274 sayılı yazısına atfen;   İstanbul Liman Başkanlığı gemiadamları işlemlerinden sorumlu Liman Başkan Yardımcısı, Gemiadamları Servisi Personeli, Gemiadamları Sınav Merkezi Sekreteryası, Gemiadamları Online  Sınav […]