Hoşgeldiniz

Kayıtlı Elektronik Posta

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?
Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;
Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,
Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi
ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

KEP hesabı kullanmak zorunda mıyım?
Kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta hesabı aşŸağıda isimleri listelenen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.
http://www.ptt.gov.tr
http://www.tnbkep.com.tr
http://www.turkkep.com.tr

KAYNAK: http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php

Dayanak;
*13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
*Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete
*Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete
*Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ, 16/05/2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete
*Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar, 06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı
*Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı
09.09.2014 tarih ve 2014/DK-BTD/447 sayılı Kurul Kararı- Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine ilişkin Usul ve Esaslar