Hoşgeldiniz

Specific Absorption Rate (SAR) – Özgül Emilim Oranı

Avrupa ülkelerinde halk için baş bölgesi SAR limiti 2 W/kg iken bu değer Amerika’da 1,6 Watt/Kg olarak kabul edilmektedir. Öte yandan kol ve bacak bölgeleri için SAR üst limiti 4 W/kg kabul edilmiştir.

Hong Kong, The SAR limits of the ICNIRP and the IEEE applicable to hand-held mobile phones are 2 W/kg

The SAR is usually expressed in “watts per kilogramme” (“W/kg”)

Kaynaklar;

Özgül Emilim Oranı

Hong Kong Standart

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN ETKİLERİ