Hoşgeldiniz

Bow Thruster – Römorkor ve Çekme Kuvveti

Limanlar Yönetmeliği

 

(6) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Dördüncü fıkradaki muafiyetlerden yararlanacak gemilerin itici pervanelerinin asgari gücü aşağıda gösterilmiştir. Ancak, itici pervanelerin etkisini arttıran özellikli bir dümen sistemi ile donatıldığı, yetkilendirilmiş klas kuruluşunca tespit edilen gemi ve deniz araçlarında söz konusu dümen sisteminin sağladığı ilave güç, itici pervanelerin toplam gücüne eklenir ve ortaya çıkan değer esas alınır. Ayrıca tersanelerde havuza girecek ya da çıkacak gemi ve deniz araçları da dördüncü fıkradaki muafiyetlerden faydalanamaz.

 

Gemi GT tonajı

İtici pervanelerin veya sistemlerinin toplam gücü

5001 – 10000

375 KW

10001 – 15000

750 KW

15001 – 30000

1000 KW

30001 – 45000

1250 KW

45001 – 60000

1500 KW

60001 üstü

1750 KW