Hoşgeldiniz

Namaz

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

Diyanet İlmihal İMAN ve İBADETLER – Namaz Bahsi S.278

Allahü Ekber : ALLAH en Yüce en Büyüktür.

Subhane Rabbiyel’aziym : Benim Rabbim, eksiklerden münezzehtir, büyüktür.

SemiAllahü limen Hamideh – Rabbena lekel Hamd : ALLAH kendine hamdeden (öven) kimseyi duyar. Ey Rabbimiz! Bütün övgüler sanadır.

Subhane Rabbiyel’ala : Benim Rabbim, pek Yücedir. Bütün eksiklerden tenzih ederim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah : ALLAHın rahmeti selamı (Selametlik) sizlere sizin üzerinize olsun.

++

 

“Allahu  Ekber” Anlamı:

Allah en büyüktür.

“Subhane Rabbiyel Azim” Anlamı:

Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Semiallahulimen hamideh” Anlamı:

Allah kendisine hamd edenleri işitti.

“Rabbena leke’l-hamd” Anlamı:

Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

“Subhane Rabbiye’l-ala” Anlamı:

Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Esselamu aleykum ve rahmetullah” Anlamı:

Allah’ın selamı üzerinize olsun

“Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram” Anlamı:

Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

“Ala Resulina Muhammedin salavat” Anlamı:

Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine  olsun

“Subhanallahi ve’l-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” Anlamı:

Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

“Subhanallah” Anlamı:

Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.

“Elhamdulillah” Anlamı:

Hamd Allah’adır.

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mulku ve lehu’l hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr” Anlamı:

Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab” Anlamı:

Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

“Amin” Anlamı:

(Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

Kaynak: http://www.uskudarmuftulugu.gov.tr

++

 

Müezzinlik

Aşağıdaki bilgilerin orjinali İmamHatib.com‘dan alınmıştır. Allah razı olsun.

Kamet’ten sonra namaza başlanır ve selam verilince;

اللَّهُمَّ اَ نْتَ السّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامْ. تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَلْاِكْرَامْ

“Allâhümme entesselêmü ve min kesselêm. Tebêrakte yê zel celêli vel’ikrâm”

ALLAHım, sen selamsın. Her türlü selamlık ve esenlik sendedir. ve sen ey keramet ve azamet sahibi ALLAHım, Yücelerden Yücesin.

عَلي رَسُو لِنَا صَلَواَتْ

Alê Rasûlinê Salevêt”

denir ve salavat getirdikten sonra;

سُبْحاَنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا اِلَاهَ اِلاَّ اللهُ وَللهُ اَكْبَرْ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمْ

“Sübhânellâhi velhamdü lillêhi ve lê ilâhe illallâhu vellâhu ekberve lê havle ve lê kuvvete illê billêhil aliyyil azîm”

sonra Ayete’l-Kürsi okunur, ve

وَ هُوَ الْعَلىُّ الْعَظِيمُ ذُوالْجَلَالِ سُبْحاَنَ اللهْ

“Ve hüvel aliyyül azîmü zül celêli sübhanellâh”

33 defa “Sübhanellâh” … سُبْحاَنَ اللهْ

سُبْحاَنَ الْكَرِيمِ دَا ءِمَنِ الْحَمْدُ لِلهْ

“Sübhanel kerîmidê imen il hamdülillêh.”

33 defa “Elhamdülillêh” … اَلْحَمْدُ لِلهْ

رَبِّ الْعاَلَمِينَ تَعاَلَى شَانُهُ اَللهُ اَكْبَرْ

“Rabbil âlemîne teâlê şênühül lâhü ekber.”

33 defa “Allâhüekber” … اَللهُ اَكْبَرْ

tesbihattan sonra;

لَا إِلَاهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهْ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلَ الْوَهَّابْ

“Lê ilêhe illallâhu vahdehûlê şerîkeleh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alê küllişey’in kadîr”  “Sübhâne Rabbiye’l aliyyi’l a’lel vehhêb”

diyerek Âmin denilir, eller açılıp dua edilir.

Namaz Süreleri;

Kunut duası:

Allâhümme! İnnâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk; ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra kullehü neşkuruke, velâ nekfüruk; ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allâhümme! İyyâke na‘büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes‘â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhık.

 

Aşağıdaki Sürelerin Video, okunuş ve Anlamı Namaz Sitesi‘nden alınmıştır.

Asr suresi from namazsitesi on Vimeo.

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Asra yemin olsun ki, 2- İnsan mutlaka ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.