Hoşgeldiniz

Neden Daha Sık Yazmıyorum

 Problemler oldukça, çözüp burada paylaşmayı seviyorum.

Yazma sürelerim arasındaki açıklığın sebebi problemlerin az olması değil, tabi ki zamanın az olması