Hoşgeldiniz
Kur’an

innallâhe alâ kulli şey‘in kadîr – Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Bakara 20, 109, 148, )  innallahe meas sabirin – Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara 153,) huve bi kulli şey’in alim – O, Her Şeyi Bilen’dir. (Bakara 29,) mallahu bi gafilin amma ta’melun – Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Bakara 74, 85,140,149,) vallahu alimun biz zalimin […]

Namaz

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm Diyanet İlmihal İMAN ve İBADETLER – Namaz Bahsi S.278 Allahü Ekber : ALLAH en Yüce en Büyüktür. Subhane Rabbiyel’aziym : Benim Rabbim, eksiklerden münezzehtir, büyüktür. SemiAllahü limen Hamideh – Rabbena lekel Hamd : ALLAH kendine hamdeden (öven) kimseyi duyar. Ey Rabbimiz! Bütün övgüler sanadır. Subhane Rabbiyel’ala : Benim Rabbim, pek Yücedir. Bütün eksiklerden […]