Hoşgeldiniz

Kur’an

innallâhe alâ kulli şey‘in kadîr – Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Bakara 20, 109, 148, ) 

innallahe meas sabirin – Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara 153,)

huve bi kulli şey’in alim – O, Her Şeyi Bilen’dir. (Bakara 29,)

mallahu bi gafilin amma ta’melun – Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Bakara 74, 85,140,149,)

vallahu alimun biz zalimin – Allah, zalimleri en iyi bilendir. (Bakara 95,

vallahu basirun bima ya’melun – Allah, yaptıkları her şeyi görmektedir. (Bakara 96,)

vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşau, vallahu zul fadlil azim – Allah, rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir. (Bakara 105,)

innallahe bi ma ta’melune basir – Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara 110,)

vechullah innallahe vasiun alim – Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara 115,)

? ma kanallahu li yudia imanekum innallahe bin nasi le raufun rahim- Kuşkusuz Allah, insanlara karşı Çok Şefkatli ve Çok Bağışlayıcı’dır. (Bakara 143,)

innallahe semiun alim – Şüphesiz, Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. (Bakara 181,)

innallahe gafurun rahim – Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara 173,182,192,199,)

innallahe la yuhıbbul mu’tedin – Allah, haddi aşanları sevmez. (Bakara 190,)

vallahu la yuhıbbul fesad. – Allah bozgunculuğu sevmez (Bakara 205,)

 innallahe yuhıbbul muhsinin – Şüphesiz, Allah, iyilik yapanları sever. (Bakara 195,)

vallahu seriul hısab – Allah, hesabı çabuk görendir. (Bakara 202,)

vallahu raufun bil ıbad – Allah, kullarına karşı Çok Şefkatli’dir. (Bakara 207,)

ennallahe azizun hakim – Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir. (Bakara 209,)

fe innallahe şedidul ikab – Allah, azabı çok şiddetli olandır. (Bakara 211,)