Menü

Kur’an

9 Mayıs 2020 - İslam

innallâhe alâ kulli şey‘in kadîr – Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (Bakara 20, 148, ) 

innallahe meas sabirin – Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara 153,)

huve bi kulli şey’in alim – O, Her Şeyi Bilen’dir. (Bakara 29,

mallahu bi gafilin amma ta’melun – Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Bakara 74, 85,140,149

vallahu alimun biz zalimin – Allah, zalimleri en iyi bilendir. (Bakara 95,

vallahu basirun bima ya’melun – Allah, yaptıkları her şeyi görmektedir. (Bakara 96,

vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşau, vallahu zul fadlil azim – Allah, rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir. (Bakara 105,

innallahe ala kulli şey’in kadir – Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir. (Bakara 109, 148,

innallahe bi ma ta’melune basir – Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara 110,

vechullah innallahe vasiun alim – Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara 115,

? ma kanallahu li yudia imanekum innallahe bin nasi le raufun rahim- Kuşkusuz Allah, insanlara karşı Çok Şefkatli ve Çok Bağışlayıcı’dır. (Bakara 143,

innallahe gafurun rahim – Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara 173,

innallahe semiun alim – Şüphesiz, Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. (Bakara 181,

innallahe gafurun rahim – Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara 182,192,199

innallahe la yuhıbbul mu’tedin – Allah, haddi aşanları sevmez. (Bakara 190,

vallahu la yuhıbbul fesad. – Allah bozgunculuğu sevmez (Bakara 205,

 innallahe yuhıbbul muhsinin – Şüphesiz, Allah, iyilik yapanları sever. (Bakara 195,

vallahu seriul hısab – Allah, hesabı çabuk görendir. (Bakara 202,

vallahu raufun bil ıbad – Allah, kullarına karşı Çok Şefkatli’dir. (Bakara 207,

ennallahe azizun hakim – Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir. (Bakara 209,

fe innallahe şedidul ikab – Allah, azabı çok şiddetli olandır. (Bakara 211,

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.